Malebná podhorská dedinka Hlivištia akoby vtesnaná do výbežku zalesnených hôr sa nachádza v oblasti Vihorlatských vrchov.

Prvú správu o Hlivištiach poznáme  z roku 1448, kedy už jestvovali a patrili šľachticom z Michaloviec. V obci sa nachádza národná kultúrna pamiatka kostol sv. Juraja postavný v roku 1898 a tiež zvyšky lesnej železnice patriacej k najstarším na Slovensku. 

Otváracie hodiny Obecnáho Úradu

 

Pondelok:

7.30-15.30

Utorok:

7.30-15.30

Streda:

7.30-17.00

Štvrtok:

7.30-15.30

Piatok:

7.30-14.00

Obedňajšia prestávka

12.00 - 12.30


Aktuality :

Návrh rozpočtu 2017.

Manuál ako nakladať s odpadom v r.2016.

Orientačná prepočtová tabuľka drobných odpadov.

Oznam SPP, a.s.

Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu RIÚS KSK.

VZN č.4/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi.

Akcie v roku 2016.

Harmonogram vývozu odpadu na rok 2016. 

1024x768
800x600Stiahni si Adobe Acrobat na prezeranie .PDF súborov.


  200Lekos s.r.o.