Malebná podhorská dedinka Hlivištia akoby vtesnaná do výbežku zalesnených hôr sa nachádza v oblasti Vihorlatských vrchov.

Prvú správu o Hlivištiach poznáme  z roku 1448, kedy už jestvovali a patrili šľachticom z Michaloviec. V obci sa nachádza národná kultúrna pamiatka kostol sv. Juraja postavný v roku 1898 a tiež zvyšky lesnej železnice patriacej k najstarším na Slovensku. 

Otváracie hodiny Obecnáho Úradu

 

Pondelok:

7.30-15.30

Utorok:

7.30-15.30

Streda:

7.30-17.00

Štvrtok:

7.30-15.30

Piatok:

7.30-14.00

Obedňajšia prestávka

12.00 - 12.30


Aktuality :

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva konaného 12.6.2018 o 17.hod.

Pozvánka na 16. a 17.6.2018.

Harmonogram vývoz na rok 2018.

Vývoz jedlých olejov 2018.

Program odpadového hospodárstva Košického kraja na r.2016-2020.

Rozpočet na roky 2018-2020.

Program rozvoja obce na roky 2016-2022.

Orientačná prepočtová tabuľka drobných odpadov.

VZN č.4/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi.

VZN č.1/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a drobné odpady. 

1024x768
800x600Stiahni si Adobe Acrobat na prezeranie .PDF súborov.

TOPlist


  200Lekos s.r.o.