Malebná podhorská dedinka Hlivištia akoby vtesnaná do výbežku zalesnených hôr sa nachádza v oblasti Vihorlatských vrchov.

Prvú správu o Hlivištiach poznáme  z roku 1448, kedy už jestvovali a patrili šľachticom z Michaloviec. V obci sa nachádza národná kultúrna pamiatka kostol sv. Juraja postavný v roku 1898 a tiež zvyšky lesnej železnice patriacej k najstarším na Slovensku. 

Otváracie hodiny Obecnáho Úradu

 

Pondelok:

7.30-15.30

Utorok:

7.30-15.30

Streda:

7.30-17.00

Štvrtok:

7.30-15.30

Piatok:

7.30-14.00

Obedňajšia prestávka

12.00 - 12.30


Aktuality :

Infolist Borolo.

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľbu starostu obce Hlivištia.

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do OZ v Hlivištiach.

Zapisovateľka miestnej volebnej komisie,meno,kontaktné údaje.

Zverejnenie počtu obyvateľov obce ku dňu vyhlásenia volieb.

Zverejnenie počtu poslancov obecného zastupiteľstva.

Voľby do orgánov samosprávy obcí 10.11.2018.

Zrušenie Lekárskej služby prvej pomoci.

Harmonogram vývoz na rok 2018.

Vývoz jedlých olejov 2018.

Program odpadového hospodárstva Košického kraja na r.2016-2020.

Rozpočet na roky 2018-2020.

Program rozvoja obce na roky 2016-2022.

Orientačná prepočtová tabuľka drobných odpadov.

VZN č.4/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi.

VZN č.1/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a drobné odpady. 

1024x768
800x600Stiahni si Adobe Acrobat na prezeranie .PDF súborov.

TOPlist


  200Lekos s.r.o.