obec Hlivištia

K 1. 1. 2019 v obci žilo 376 obyvateľov slovenskej národností

Významné objekty, pamätihodnosti, prírodné útvary, možnosti kultúrneho a športového vyžitia

Medzi významné objekty našej obci môžeme zaradiť gréckokatolícky chrám sv. Juraja, kaplnku Presvätej s Bohorodičky, ktorú 7. 5. 2000 dala postaviť rodina Ladislava Staška rodáka z Hlivíšť.


Pamätná tabuľa Jurajovi Joanikovi Bazilovičovi pri príležitosti 180. Výročia jeho smrti, ktorá bola odhalená 21. 10. 2001.
Nakoľko naša obec je koncovou podhorskou obcou je tu možnosť na turistiku v prírode počas celého roka.1024x768
800x600Stiahni si Adobe Acrobat na prezeranie .PDF súborov.
TOPlist
© 2008 Lekos s.r.o.